Zoek

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

naar overzicht

Ons engagement

 

In 2020 hebben we ons Sustainability Framework 2025 gepubliceerd, om onze huidige duurzaamheidstoezegging uit te breiden.

Daarom ligt het zwaartepunt van het Duurzaamheidskader 2025 op duurzaamheidsinitiatieven en -projecten die vanuit de medewerker worden ondersteund voor maatschappelijke, economische en milieu gerelateerde doelen.

Ons Duurzaamheidskader 

Ons Sustainable Framework 2025 is gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG's) van de Verenigde Naties. Uit deze VN-ontwikkelingsdoelen hebben we tien SDG's geselecteerd die ons interne streven naar duurzaamheid ondersteunen en op hun beurt bijdragen aan de bredere VN-doelen. 

De door ons geselecteerde SDG's

Verder kijken dan CO2

We zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid om een holistische benadering vraagt en dat we nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om echt verantwoording af te leggen. Ons streven bestaat eruit om verder vooruit te kijken dan enkel CO2 en op een breder vlak bij te dragen aan duurzaamheid, voor de maatschappij, de economie en het milieu. 

Na het selecteren van de SDG's hebben we werkgroepen samengesteld met medewerkers van over de hele wereld. De focusdoelen die rechtstreeks bijdragen aan ons Duurzaamheidskader zijn 'Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit', 'Duurzaamheid binnen onze supply chains stimuleren' en 'Acceptatie van projecten op het gebied van hernieuwbare energie verbeteren'. Onze werkgroepen zijn al bezig met de realisatie van deze doelen.

Een ander initiatief is onze reeks lezingen over duurzaamheid. Dit interne initiatief is ontwikkeld om onze medewerkers de kans te geven om te luisteren naar en in gesprek te gaan met toonaangevende wetenschappers, activisten en beleidsmakers over verschillende aspecten van duurzaamheid. Onze eerste spreker was prof. Rex, leider van de MOSAiC-expeditie naar het noordpoolgebied, die met ons de eerste resultaten van de expeditie deelde en sprak over de urgentie om nu actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering.   

In de komende jaren zullen we onze aanpak van duurzaamheid verder uitbouwen en ontwikkelen. Dit is geen project met een einddoel, maar eerder een manier van denken en handelen die continu in ontwikkeling blijft en die ons helpt ons bedrijf vorm te geven.

We kijken ernaar uit om samen met u verandering teweeg te brengen. Als u vragen of opmerkingen hebt of meer wilt weten over hoe we deze doelen willen realiseren, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn onderdeel van de BayWa Group 

... en streven samen naar duurzaamheid

In 2019 implementeerde de BayWa Group een concernbrede klimaatstrategie met ambitieuze verbintenissen en doelen.

De klimaatstrategie van BayWa is gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ons werk is in belangrijke mate gebaseerd op het speciale rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) genaamd 'Global Warming of 1.5°C' , waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke actie om klimaatverandering tegen te gaan, de CO2-uitstoot te verminderen en de toekomst van de aarde een betere richting te geven.

Als onderdeel van de verbintenis om duidelijke en concrete duurzaamheidsdoelen te ontwikkelen, heeft de BayWa Group zich aangesloten bij RE100. RE100 is een groep bedrijven die publiekelijk heeft toegezegd om in de komende decennia 100% hernieuwbare energie te gaan gebruiken.

In het tweede jaar dat BayWa AG hierbij was aangesloten, heeft de groep het 'B-label' ontvangen in het Carbon Disclosure Project (CDP), waarmee we hoger scoren dan het gemiddelde, zowel in Europa als in de industrie.

In 2020 is BayWa door de Verenigde Naties en Bloomberg uitgeroepen tot een van de '50 Sustainability & Climate Leaders'. De video die voor deze gelegenheid werd gemaakt, laat zien hoe BayWa als traditioneel conglomeraat de landbouw-, energie- en bouwmaterialensector ondersteunt met duurzame innovaties. 

Onze successen op het gebied van de klimaatstrategie doelen

Met onze businessmodellen en onze expertise op het gebied van hernieuwbare energie bij BayWa r.e. streven we naar duurzaamheid en dragen we bij aan de concernbrede doelstellingen van BayWa AG.

Het verminderen van broeikasgassen is een van onze belangrijkste prioriteiten. Daarom wordt regelmatig onderzocht op welke manieren we de uitstoot kunnen terugbrengen en zetten we continu projecten op om dit te bereiken. BayWa r.e. maakt sinds 2020 gebruik van 100% groene stroom en energiezuinigheid is een van de pijlers van ons Duurzaamheidskader 2025.

Klimaatstrategie BayWa AG

Onze voetafdruk 

Als onderdeel van de BayWa Group maken we sinds 2015 onze gegevens op het gebied van duurzaamheid, zoals ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot, openbaar via het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van BayWa AG.Het sustainabilty report van BayWa wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het internationaal erkende Global Reporting Initiative (GRI) en wordt gecontroleerd door een extern, onafhankelijk auditbureau.

 • Rapportage

  Op dit moment rapporteren we alle directe uitstoot van onze vestigingen, faciliteiten en wagenparken (Scope 1), indirecte uitstoot van onder andere elektriciteit, verwarming en koelinstallaties (Scope 2) en uitstoot door zakelijke reizen (Scope 3.6). Momenteel werken we aan het uitbreiden van de rapportage met meer Scope 3-categorieën.

 • Reductie

  Op basis van de verzamelde data stellen we vast op welke punten we onze koolstofvoetafdruk actief kunnen verkleinen en formuleren we concrete maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen, om zo de uitstoot terug te brengen. Een aantal maatregelen zijn al geïmplementeerd, zoals het gebruik van ledverlichting in onze kantoren en magazijnen, de overstap naar 100% groene stroom in 2020 en de geleidelijke omschakeling naar een elektrisch wagenpark.

Inhoud

  Contact

  Als u vragen heeft over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, kunt u ons bereiken op sustainability(at)baywa-re.com

  U heeft Polen geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Poolse website.

  Switch Cancel

  U heeft Australië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Australische website.

  Switch Cancel

  U heeft Denemarken geselecteerd. De Deense activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Finland geselecteerd. De Finse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Frankrijk geselecteerd. De Franse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Duitsland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Duitse website.

  Switch Cancel

  U heeft Italië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Italiaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Luxemburg geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Nederland geselecteerd. De Nederlandse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Noorwegen geselecteerd. De Noorse activiteiten worden beheerd door onze Nordic dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Nordic website.

  Switch Cancel

  U heeft Zweden geselecteerd. De Zweedse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Zuid-Oost Azië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zuidoost-Aziatische website.

  Switch Cancel

  U heeft VS geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Amerikaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Zwitserland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zwitserse website.

  Switch Cancel

  U heeft Mexico geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Mexicaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Spanje geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Spaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Canada geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Canadese website.

  Switch Cancel

  U heeft Polen geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Poolse website.

  Switch Cancel

  U heeft Australië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Australische website.

  Switch Cancel

  U heeft Denemarken geselecteerd. De Deense activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Finland geselecteerd. De Finse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Frankrijk geselecteerd. De Franse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Duitsland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Duitse website.

  Switch Cancel

  U heeft Italië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Italiaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Luxemburg geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Nederland geselecteerd. De Nederlandse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Noorwegen geselecteerd. De Noorse activiteiten worden beheerd door onze Nordic dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Nordic website.

  Switch Cancel

  U heeft Zweden geselecteerd. De Zweedse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Zuid-Oost Azië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zuidoost-Aziatische website.

  Switch Cancel

  U heeft VS geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Amerikaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Zwitserland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zwitserse website.

  Switch Cancel

  U heeft Mexico geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Mexicaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Spanje geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Spaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Canada geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Canadese website.

  Switch Cancel
  Terug naar boven
  Neem contact op