Zoek

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

naar overzicht

Ons engagement

BayWa r.e heeft zich in 2017 tot doel gesteld vanaf 2018 alle bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal te maken. We hebben ons doel bereikt doordat we sinds eind 2018 alle CO2-emissies van het bedrijf compenseren. 

Maar dat was nog maar het begin. In 2020 hebben we ons Sustainability Framework 2025 gepubliceerd, om onze huidige duurzaamheidstoezegging uit te breiden van '100% CO2-neutraal' naar 'verder kijken dan CO2'. 

Daarom ligt het zwaartepunt van het Duurzaamheidskader 2025 op duurzaamheidsinitiatieven en -projecten die vanuit de medewerker worden ondersteund voor maatschappelijke, economische en milieu gerelateerde doelen.

Ons Duurzaamheidskader 

Ons Sustainable Framework 2025 is gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG's) van de Verenigde Naties. Uit deze VN-ontwikkelingsdoelen hebben we tien SDG's geselecteerd die ons interne streven naar duurzaamheid ondersteunen en op hun beurt bijdragen aan de bredere VN-doelen. 

De door ons geselecteerde SDG's

Verder kijken dan CO2

We zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid om een holistische benadering vraagt en dat we nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om echt verantwoording af te leggen. Ons streven bestaat eruit om verder vooruit te kijken dan enkel CO2 en op een breder vlak bij te dragen aan duurzaamheid, voor de maatschappij, de economie en het milieu. 

Na het selecteren van de SDG's hebben we werkgroepen samengesteld met medewerkers van over de hele wereld. De focusdoelen die rechtstreeks bijdragen aan ons Duurzaamheidskader zijn 'Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit', 'Duurzaamheid binnen onze supply chains stimuleren' en 'Acceptatie van projecten op het gebied van hernieuwbare energie verbeteren'. Onze werkgroepen zijn al bezig met de realisatie van deze doelen.

Een ander initiatief is onze reeks lezingen over duurzaamheid. Dit interne initiatief is ontwikkeld om onze medewerkers de kans te geven om te luisteren naar en in gesprek te gaan met toonaangevende wetenschappers, activisten en beleidsmakers over verschillende aspecten van duurzaamheid. Onze eerste spreker was prof. Rex, leider van de MOSAiC-expeditie naar het noordpoolgebied, die met ons de eerste resultaten van de expeditie deelde en sprak over de urgentie om nu actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering.   

In de komende jaren zullen we onze aanpak van duurzaamheid verder uitbouwen en ontwikkelen. Dit is geen project met een einddoel, maar eerder een manier van denken en handelen die continu in ontwikkeling blijft en die ons helpt ons bedrijf vorm te geven.

We kijken ernaar uit om samen met u verandering teweeg te brengen. Als u vragen of opmerkingen hebt of meer wilt weten over hoe we deze doelen willen realiseren, neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn onderdeel van de BayWa Group 

... en streven samen naar duurzaamheid

In 2019 implementeerde de BayWa Group een concernbrede klimaatstrategie met ambitieuze verbintenissen en doelen.

De klimaatstrategie van BayWa is gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ons werk is in belangrijke mate gebaseerd op het speciale rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) genaamd 'Global Warming of 1.5°C' , waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke actie om klimaatverandering tegen te gaan, de CO2-uitstoot te verminderen en de toekomst van de aarde een betere richting te geven.

Als onderdeel van de verbintenis om duidelijke en concrete duurzaamheidsdoelen te ontwikkelen, heeft de BayWa Group zich aangesloten bij RE100. RE100 is een groep bedrijven die publiekelijk heeft toegezegd om in de komende decennia 100% hernieuwbare energie te gaan gebruiken.

In het tweede jaar dat BayWa AG hierbij was aangesloten, heeft de groep het 'B-label' ontvangen in het Carbon Disclosure Project (CDP), waarmee we hoger scoren dan het gemiddelde, zowel in Europa als in de industrie.

In 2020 is BayWa door de Verenigde Naties en Bloomberg uitgeroepen tot een van de '50 Sustainability & Climate Leaders'. De video die voor deze gelegenheid werd gemaakt, laat zien hoe BayWa als traditioneel conglomeraat de landbouw-, energie- en bouwmaterialensector ondersteunt met duurzame innovaties. 

Onze successen op het gebied van de klimaatstrategie doelen

Met onze businessmodellen en onze expertise op het gebied van hernieuwbare energie bij BayWa r.e. streven we naar duurzaamheid en dragen we bij aan de concernbrede doelstellingen van BayWa AG.

Sinds 2018 wordt de CO2-uitstoot van al onze vestigingen, wagenparken en zakelijke reizen volledig gecompenseerd. BayWa r.e. implementeert de concerndoelstelling van BayWa AG om meer capaciteit aan hernieuwbare energie te creëren: tussen 2017 en 2020 hebben de projecten die we hebben uitgevoerd en de zonnepanelen die we hebben geïnstalleerd bij elkaar 5 GW opgeleverd.

Het verminderen van broeikasgassen is een van onze belangrijkste prioriteiten. Daarom wordt regelmatig onderzocht op welke manieren we de uitstoot kunnen terugbrengen en zetten we continu projecten op om dit te bereiken. BayWa r.e. maakt sinds 2020 gebruik van 100% groene stroom en energiezuinigheid is een van de pijlers van ons Duurzaamheidskader 2025.

Klimaatstrategie BayWa AG

Onze voetafdruk 

Als onderdeel van de BayWa Group maken we sinds 2015 onze gegevens op het gebied van duurzaamheid, zoals ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot, openbaar via het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van BayWa AG.Het sustainabilty report van BayWa wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het internationaal erkende Global Reporting Initiative (GRI) en wordt gecontroleerd door een extern, onafhankelijk auditbureau.

 • Rapportage

  Op dit moment rapporteren we alle directe uitstoot van onze vestigingen, faciliteiten en wagenparken (Scope 1), indirecte uitstoot van onder andere elektriciteit, verwarming en koelinstallaties (Scope 2) en uitstoot door zakelijke reizen (Scope 3.6). Momenteel werken we aan het uitbreiden van de rapportage met meer Scope 3-categorieën.

 • Reductie

  Op basis van de verzamelde data stellen we vast op welke punten we onze koolstofvoetafdruk actief kunnen verkleinen en formuleren we concrete maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen, om zo de uitstoot terug te brengen. Een aantal maatregelen zijn al geïmplementeerd, zoals het gebruik van ledverlichting in onze kantoren en magazijnen, de overstap naar 100% groene stroom in 2020 en de geleidelijke omschakeling naar een elektrisch wagenpark.

 • Compensatie

  Als wereldwijd actief bedrijf is het op dit moment nog niet mogelijk om helemaal CO2-vrij te werken. Om die reden wordt alle nog aanwezige uitstoot van onze vestigingen, wagenparken en zakelijke reizen gecompenseerd om onze impact nog verder te verminderen. BayWa r.e.heeft alle broeikasgasuitstoot sinds 2018 volledig gecompenseerd.

  Het compensatieprincipe is gebaseerd op het idee dat het voor het klimaat niet uitmaakt waar CO2 wordt uitgestoten of vermeden. Dit houdt in dat de uitstoot op één bepaalde plek kan worden bespaard op een heel andere plek, waar CO2-reductieprogramma's haalbaar zijn en maatschappelijke en ecologische voordelen bieden voor de regio. 

  Bij het selecteren van externe compensatieprojecten ligt onze focus op hoogwaardige uitstootcertificaten van verschillende projecttypen en aanbieders. We lichten een paar van onze recente projecten toe in de casestudy's hieronder.

Naast de externe compensatieprojecten die we sinds enige tijd ondersteunen, willen we in de nabije toekomst onze eigen BayWa r.e. uitstootcompensatieprojecten ontwikkelen.

 • Kleine installaties voor zonne-energie (Lesotho)

  Op het platteland van Lesotho is bijna niemand aangesloten op het elektriciteitsnet. Om de huizen te verlichten worden kaarsen en paraffinelampen gebruikt, die schadelijke CO2 en koolstofmonoxide uitstoten. Vooral het gebruik van de paraffinelampen binnenshuis is zeer schadelijk voor de gezondheid van de gezinnen die er wonen. Het project atmosfair pakt dat probleem aan en zorgt voor verlichting en elektriciteit op basis van zonne-energie. Op dit moment zijn er honderden installaties in gebruik, uiteindelijk wil atmosfair meer dan 30.000 huizen in Lesotho van zonne-energie voorzien. Meer informatie.

  Copyright: atmosfair
 • Bosbescherming (Cambodja)

  De Cardamom Mountains is een van de laatste onaangetaste regenwoudgebieden van Zuidoost-Azië en vormt een belangrijk onderdeel van de biodiversiteitshotspot Indo-Burma. Met behulp van best practices op het gebied van bosbescherming en gemeenschapsontwikkeling, wordt met het project 'Southern Cardamom REDD+' jaarlijks meer dan 3 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden en de 497.000 hectare tropisch regenwoud in Zuidwest-Cambodja beschermd. Dit gebied is wereldwijd gezien zeer belangrijk voor ecosysteem services, natuurbehoud en het levensonderhoud van gemeenschappen. Daarnaast fungeert dit gebied als belangrijkste waterscheiding, klimaatregulator en koolstofput van de regio. Meer informatie.

  Copyright: Everland
Inhoud

  Contact

  Als u vragen heeft over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, kunt u ons bereiken op sustainability(at)baywa-re.com

  U heeft Polen geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Poolse website.

  Switch Cancel

  U heeft Australië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Australische website.

  Switch Cancel

  U heeft Denemarken geselecteerd. De Deense activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Finland geselecteerd. De Finse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Frankrijk geselecteerd. De Franse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Duitsland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Duitse website.

  Switch Cancel

  U heeft Italië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Italiaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Luxemburg geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Nederland geselecteerd. De Nederlandse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Noorwegen geselecteerd. De Noorse activiteiten worden beheerd door onze Nordic dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Nordic website.

  Switch Cancel

  U heeft Zweden geselecteerd. De Zweedse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Zuid-Oost Azië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zuidoost-Aziatische website.

  Switch Cancel

  U heeft VS geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Amerikaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Zwitserland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zwitserse website.

  Switch Cancel

  U heeft Mexico geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Mexicaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Spanje geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Spaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Canada geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Canadese website.

  Switch Cancel

  U heeft Polen geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Poolse website.

  Switch Cancel

  U heeft Australië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Australische website.

  Switch Cancel

  U heeft Denemarken geselecteerd. De Deense activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Finland geselecteerd. De Finse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Frankrijk geselecteerd. De Franse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Duitsland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Duitse website.

  Switch Cancel

  U heeft Italië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Italiaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Luxemburg geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Nederland geselecteerd. De Nederlandse activiteiten worden beheerd door onze Luxemburgse dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Luxemburgse website.

  Switch Cancel

  U heeft Noorwegen geselecteerd. De Noorse activiteiten worden beheerd door onze Nordic dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Nordic website.

  Switch Cancel

  U heeft Zweden geselecteerd. De Zweedse activiteiten worden beheerd door onze Scandinavische dochteronderneming. U wordt nu doorverwezen naar de Engelse versie van de Schandinavische website.

  Switch Cancel

  U heeft Zuid-Oost Azië geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zuidoost-Aziatische website.

  Switch Cancel

  U heeft VS geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Amerikaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Zwitserland geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Zwitserse website.

  Switch Cancel

  U heeft Mexico geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Mexicaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Spanje geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Spaanse website.

  Switch Cancel

  U heeft Canada geselecteerd. U wordt nu doorgestuurd naar de Canadese website.

  Switch Cancel
  Terug naar boven
  Neem contact op